Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Nelja Valla Kogu juhatuse koosolek toimub 29. aprillil algusega kell 15.30 Vaela Külakojas.

 1. NVK 2023. aasta majandusaasta aruanne, üldkoosolekule esitamine;
 2. Raamatupidamise sise-eeskirja muudatused ja uues redaktsioonis kinnitamine;
 3. NVK KOV-ide liikmemaksude määrade muutmine (ettepanek üldkoosolekule);
 4. NVK eelarve prognoos 2024-2027;
 5. NVK tegevmeeskonna laiendamine, uue töökoha ülesannete kirjeldus;
 6. Projekti maksetaotluse järelpärimine;
 7. MTÜ Kaasiku Taluselts liikmete nimekirjast välja arvamine;
 8. Juhatuse kogemusvahetuse seminar (Soome, Karjala);
 9. NVK põhikirja muudatus - ühingu aadressi muutmine;
 10. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakord;
 11. Kohapeal algatatud teemad