Oodatakse kandidaate konkursile "Regionaalmaasikas 2024"

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ootab kuni 23. maini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Parimaid kohalikke algatusi ja nende eestvedajaid tunnustatakse juunis peaministri ja regionaalministri pidulikul vastuvõtul Stenbocki majas.

Regionaalarengu auhind ehk regionaalmaasikas antakse välja kord aastas hea mõjuga väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi regionaalarengu asekantsleri Sigrid Soomlaisi sõnul soovitakse tunnustada neid tegijaid, kes on silma paistnud kohaliku elu edendamisel ja on oma tegudega inspiratsiooniks ka teistele.

Eelmisel aastal said auhinna Põlvamaal külaelule uue hingamise andnud Lutsu Teater, Järvakandi tubli tööandja ja majanduse edendaja Green Gravels OÜ, Valgamaa kestliku suhtumisega ettevõte ja arendusmeelne tööandja Aclima OÜ, kohaliku mahetoidu väärtustaja, Lääne-Virumaa Leader-meetme tegevusrühm MTÜ Partnerid ning juba 10 aastat edukalt toimunud Saaremaa toidufestival.

Konkursile saavad kandidaate esitada ja ka ise auhinnale kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning kohalikud omavalitsused. Kandidaat või esitaja võib olla naaber, kohalik ettevõte, mittetulundusühing või kohalik omavalitsus.

Taotlusi hindab regionaalministri moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad regionaalministri nõunik, regionaalarengu asekantsler, regionaalarengu osakonna esindaja, kohalike omavalitsuste osakonna esindaja, avalike suhete osakonna esindaja ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja. Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi ja esitab auhinna andmise ettepaneku regionaalministrile. Üheteistkümnendat korda välja antavad Regionaalmaasika auhinnad antakse üle juunis pidulikul vastuvõtul Stenbocki majas.

Kandidaate saab esitada kuni 23. maini Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehe kaudu https://agri.ee/regionaalmaasikas