Tule ja kandideeri Nelja Valla Kogu meetmete koordinaatoriks

Nelja Valla Kogu võtab tööle meetmete koordinaatori.

Meetmete koordinaatorina tegeled väga eripalgeliste teemadega:

 • Sotsiaalfondi toetusmeetme miniprojektide taotlusvoorude korraldamine, taotlejate nõustamine ja teavitamine, taotluste menetlemine, asjaajamine rakendusüksusega, dokumentatsiooni koostamine ja haldamine, aruandlus;
 • Koostöös Nelja Valla Kogu tegevjuhiga LEADER toetusmeetmete osas taotlejate nõustamine;
 • Toetatud projektide tegevuste ja investeeringute elluviimise seire ja nõustamine;
 • Koostöös tegevjuhiga Nelja Valla Kogu liikmetele ja tegevuspiirkonna kogukondadele ja ettevõtjatele võimestamistegevuste korraldamine;
 • Koostöös tegevjuhiga siseriiklike- ja piiriüleste koostööprojektide algatamine ja elluviimine;
 • Koostöös tegevjuhiga Nelja Valla Kogu nähtavuse ja turundamisega seotud tegevused (veebileht, sotsiaalmeedia, uudiskirjad);
 • Muud tegevjuhilt saadud ülesanded.

 

Ootame, et Sinul on:

 • kõrgharidus
 • eesti keele vilunud kasutaja ja hea inglise keele oskus
 • teksti-, tabeltöötlus ja esitlusprogrammide kasutamise oskus
 • varasem projektitöö kogemus ja kokkupuude taotlejate nõustamisel
 • hea meeskonna- ja koostöö oskus, partnerite kaasamisvõime
 • oskus planeerida tööprotsesse ja suutlikkus töötada iseseisvalt
 • algatus-, otsustus- ja teostusvõime
 • omad B-kategooria juhiluba ja isikliku auto kasutamise võimalust
 • eelistame, kui elad Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonnas (aga pole kohustuslik) ning oled teadlik piirkonna arenguvajadustest

 

Kasuks tuleb, kui Sinul on:

 • varasem kokkupuude sotsiaalvaldkonna temaatikaga;
 • tunned Leader valdkonda ja asjakohaseid õigusakte;

 

Mida me ise pakume ja võimaldame:

 • pakume võimalust kaasa rääkida piirkonna arendamisel
 • meil on toimekas ja toetav juhatus
 • pakume põhjalikku sisseelamisprogrammi ja tuge katseajal
 • võimaldame areneda ja ennast teostada
 • osalemist riigisisestel ja rahvusvahelistel seminaridel, koolitustel ja õppereisidel lähtuvalt töö iseloomust ja vajadustest
 • meil on paindlik tööaeg ja -koht, sh osaline kaugtöövõimalus
 • kompenseerime isikliku auto kasutuse kulud ametisõitudeks
 • meil on inspireeriv töökeskkond Vaela Külakojas

 

Tööle asumise aeg on 1. august 2024

Töökoht Vaela Külakoda, Miku tee 7, Vaela küla, Kiili vald.

Kandideerimiseks saada oma CV koos kaaskirjaga, mis annab ülevaate sinu huvidest ja ootustest töökohale e-posti aadressil info@4kogu.ee hiljemalt 15. juuniks 2024.

Kui soovid saada rohkem infot, kirjuta või helista Nelja Valla Kogu tegevjuhile, Rando Lai, info@4kogu.ee, tel. 53682023