Nelja Valla Kogu üldkoosolek

Toimumisaeg

MTÜ Nelja Valla Kogu üldkoosolek toimub 13. juunil 2024 algusega kell 18.00 KUUT`is (Kurtna tee 33, Kurtna, Saku vald).

Koosoleku päevakord:

  1. NVK 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (sh. audiitori aruanne ja revisjoni komisjoni akt)
  2. NVK põhikirja muudatus (uus tegevuskoha aadress)
  3. NVK liikmeteks olevate kohalike omavalitsuste liikmemaksu määra muutmine
  4. Ülevaade käesoleva aasta tegevustest ja plaanidest
  5. Kohapeal algatatud küsimused

Pakume teile ka kehakinnitust.

Enne ja peale koosolekut võrgustumine ja üllatus.

Palun andke oma osalemisest teada info@4kogu.ee hiljemalt 10. juuniks.

Juhul kui teie organisatsiooni otsustusõiguslik isik (nt. juhatuse liige) ei saa ise osaleda, siis võite te ka kedagi teist volitada koosolekul hääleõiguslikult osalema. Sel juhul on vajalik paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud volitus, mis hiljemalt koosoleku alguseks on meile esitatud.