Nelja Valla Kogu juhatus kinnitas 2023-2027+ strateegiaperioodi esimese taotlusvooru paremusjärjestused

Nelja Valla Kogu 2023-2027+ strateegiaperioodi esimene taotlusvoor oli avatud 08.–22.04.2024. Taotlusvooru eelarve meede 1-3 peale kokku oli 349 067 eurot.

1. meede ”Kogukondade toetamine”, eelarve 200 000 eurot.
2. meede “Ettevõtluse arendamine”, eelarve 100 000 eurot.
3. meede “Piirkonna arendamine”, eelarve 49 067 eurot.

Taotlusvooru meetmetesse esitati tähtajaks kokku 21 taotlust, millest hindamisele läks 18 taotlust.

Nelja Valla Kogu juhatuse koosolekul 26.06.2024 kinnitati hindamiskomisjoni töö tulemusel tekkinud paremusjärjestused, mille kohaselt esitati 15 projektitaotlust PRIA-le ettepanekuna rahastamisotsuse tegemiseks.

 

Meede 1 Kogukondade toetamine

1. Ääsmäe Külakogu

Projekt: Kummimultši kate Ääsmäe külaplatsi mänguväljakutele ja külaplatsi jalgteedele              

Toetus: 47 916,00 eurot

2. Mittetulundusühing Hubertuse Jahiselts

Projekt: Hubertuse Jahiseltsi jahimaja tööruumi ehitus- ja viimistlustööde teostamine koos terrassi ehitusega

Toetus: 27 614,25 eurot

3. Mittetulundusühing Metsanurme

Projekt: Metsanurme külakeskuse katusekatte vahetus

Toetus: 19 688,17 eurot

4. Mittetulundusühing Vanamõisa Küla

Projekt: Vabaõhukeskuse palkhoone rekonstrueerimine (I etapp)

Toetus: 35 028,79 eurot

5. Mittetulundusühing Nukutuba

Projekt: Nutikad noored Neljas vallas

Toetus: 14 736,24 eurot

6. Sihtasutus Saku Kiriku Ehitus

Projekt: Lifti paigaldamine Saku Toomase kirikus, et parandada ligipääsetavust erinevatele tegevustele

Toetus: 20 400,00 eurot

7. Saue Vabatahtlik Tuletõrjeühing

Projekt: Saue Vabatahtliku Tuletõrjeühingu kriisiks valmisoleku ja operatiivvõimekuse tõstmine

Toetus: 8 697,64 eurot

8. Mittetulundusühing Tallinna Hipodroom

Projekt: Eesti esimese traavispordi kooli avamine

Toetus: 21 303,26 eurot


KOKKU 1. meede: 195 384,35 eurot

 

Meede 2 Ettevõtluse arendamine

1. Elamusmängud OÜ

Projekt: Mobiilse jahilaskmise atraktsioon

Toetus: 15 300,00 eurot

2. CaravanPark OÜ

Projekt: Mururobotite soetamine haljastuse hooldamiseks Vanamõisa karavanipargis

Toetus: 5 481,03 eurot

3. Saku Lava OÜ

Projekt: Puhke- ja vabaajakeskus PESA juurdepääsutee ja parklakatendi ehitus

Toetus: 24 093,24 eurot

4. Marena Tugikeskus OÜ

Projekt: Virtuaalreaalsus rehabilitatsioonis ja tugiteenustes

Toetus: 11 580,00 eurot

5. Fabritseeritud Aktid OÜ

Projekt: annalutter.KUUT uue saali tehnika, mööbli, valguse ja soojendite soetamine

Toetus: 25 535,85 eurot

6. Vana-Pärna Tall OÜ

Projekt: PVC-kattega viilhalli rajamine Vana-Pärna talli Tuula külasse, Saue valda

Toetus: 18 000,81 eurot


Kokku 2. meede: 99 990, 93 eurot

 

Meede 3 Piirkonna arendamine

1. MTÜ Montessori Kiili Vallas

Projekt: Kogukondade vahelise koostöö arendamine, sõnumiloome ja kommunikatsiooniplaani väljatöötamine

Toetus: 12 540,99


Kokku 3. meede: 12 540,99 eurot