Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Juhatuse  koosolek toimub strateegia ettevalmistamise raames Tuula Kogukonnakeskuses algusega kell 16.00

Päevakord

  1. 2021. a seirearuande ülevaade, seirereisi korraldamisest
  2. Strateegia juhtrühma kinnitamine ja ülevaade töökorra põhimõtetest
  3. Ülevaade uue perioodi ühisstrateegia hankest
  4. Ühis- ja koostööprojektide ülevaade
  5. Maaelu võrgustikutöö osakonna sündmustest