Strateegia juhtrühma koosolek

Toimumisaeg

Juhtrühma koosolek toimub Tuula Kogukonnakeskuses kell 18.00-20.30

Strateegia juhtrühma rolliks ühisstrateegia koostamise käigus protsessi jälgimine ning  vajadusel suunamine. Juhtrühmal on aktiivne roll kuni ühisstrateegia vastu võtmiseni.

Esimesel kohtumisel saame üksteisega tuttavaks, räägime läbi töötamise põhimõtted, avame ettevalmistamise kavas kirjapandu ja mõisted ja arutleme, kuidas parimal viisil koostöös eksperdiga jõuda eesmärgini.