NVK ühisstrateegia koostamise avakoosolek ja üldkoosolek

Toimumisaeg

Nelja Valla Kogu perioodiks 2023–2027 ühisstrateegia koostamise avakoosolek toimub 02. juunil algusega kell 17.45 Voore mõisas. 

17.45 kogunemine ja toekas amps

18.00 avakoosolek.

NVK strateegia koostamise tegevuskava, uue rahastusperioodi arengusuunad. 

Avakoosolekul tekkinud ideid aitab lahti mõtestada Cumulus Consulting. 

Ootame kõiki piirkonna kohalike omavalitsuste, ettevõtjate, vabaühenduste esindajaid ja ka aktiivseid elanikke.

19.15 kohvipaus 

19.30 MTÜ Nelja Valla Kogu üldkoosolek 

Üldkoosoleku päevakord:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni otsus.

2. 2022. aastal II taotlusvooru avamine.

Registreerumine https://bit.ly/3liWS2v

20.00 Soovijatele mõisatuur ja virtuaaletenduse vaatamise võimalus. Vaata Voore mõisa kohta infot siit

Lisainfo: Annika Jõks

tel : 518 7480