Arukad külad, nutikad kogukonnad. Koostööprojekti koosolek

Toimumisaeg

06.06.2022, kell 14.00 -16.30 Tuula Kogukonnakeskuses

Kohtumise eesmärk: siseriikliku projekti kavandamine

Mis on arukate külade peamine eesmärk? - Luua oma kogukonnas innovatsiooni. Innovatsioon - millegi teistmoodi tegemine, teistmoodi lähenemine. Julgus mõelda lennukalt, leida teistmoodi lahendusi.

Läbi selle projekti saame sisendit ka uueks taotlusperioodiks - mida kogukonnad vajavad, millised on takistused, lahendused? Vajadusel uute meetmete kujundamine. Nt noortemeede - käia noortevolikoguga kohtumas, noortekeskustes, tutvustada meie tegevusi ja võimalusi. Läbi otsekontakti jõuab info kõige tõhusamalt kohale.

Koostööprojekti võimalikud tegevused

-   õppereis

-   ideekiirendid

-   motivatsioonipäevakud

-   ühistegevused + vihmavarjuprojektid

-   koostööprojekti partnerite piirkondade vahelised kogemuskohtumised

Info ja kontakt

Kristiina Adamson

Nelja Valla Kogu

koostööprojektide ja võrgustike koordinaator

E-post: adamsonkristiina@gmail.com
Telefon: 511 2560