HARJULEADER koostööprojekti nõupidamine

Toimumisaeg

Koosolek toimub algusega kell 10.00 Sirge tn 2 Tallinn NVK ruumides.

Arutlusel:

1. Piirkonda ja elluviidud projektide tegevusi tutvustavate turundusmaterjalide koostamine,ühine messidel osalemine

2. Koostööleppe muutmine ja projekti lõpptähtaja pikendamine.

3. Arenguseminari korraldamine