Hangetetest Leader toetuse taotlemisel

Toimumisaeg

Toimumisaeg: 12.03.2019, Euroopa Liidu Eesti esindus, Rävala 4, Tallinn

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas" raames 6 infopäeva teemal 
"Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel".

Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka toetuse saajad, MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused. Piirkondlikult on eelkõige oodatud Harju- ja Järvamaa huvilised, kuid ka teised piirkonnad on teretulnud, kuni kohti jätkub.

Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse samaaegselt ka pakkuja poolset vaadet. Teretulnud on ka teised riigihanke teemast huvitaud osalejad.

Infopäeva lektoriks on riigihangete korraldamise kogemusega jurist Keidi Kõiv.

LEADER meetme näited tutvustavad Nelja Valla Kogu tegevjuht Annika Jõks, Lääne-Harju Koostöökogu büroojuht Kerli Lambing ja Ida-Harju Koostöökoja tegevjuht Tiina Sergo.
Infopäeva arutelus osalevad ka PRIA spetsialistid.

REGISTREERIMINE kuni 11.märtsini või kuni kohti jätkub: goo.gl/forms/5wPd2SvsJoXT98802 
Infopäevale saab registreerida ka merry@kodu.ee või 736 6955