Üldkoosolek

Toimumisaeg

MTÜ Nelja Valla Kogu juhatus kutsub kokku virtuaalse üldkoosoleku 13.05.2020 vastavalt juhatuse e-koosoleku otsusele 20.04.2020 nr 3

Üldkoosoleku läbiviimise kord:

Juhatuse otsuse eelnõud koos seletuskirjaga edastatakse liimetele e-posti teel 06.05.2020 hääletamiseks tähtajaga 13-15.05.2020.

Hääletada saab kirjalikult meili teel.

Otsus on vastu võetud, kui üle poole liikmetest on otsuse poolt. Hääletuse otsused vormistatakse juhatuse poolt protokollina, millele lisame poolt hääletanute nimed ja eriarvamused, samuti kõigi hääletanute seisukohad, mis on laekunud e-kirja teel hiljemalt 15.05.2020 k.a.

Üldkoosoleku päevakord:

  1. Majandusaasta aruande kinnitamine.
  2. Taotlusvooru tingimuste ja aja kinnitamine.
  3. Volituste andmine juhatusele 2020 ja 2021 rakenduskavade kinnitamiseks.

Koosoleku materjalid laetakse üles Google Drive keskkonda 06.05.2020 ja vajadusel edastatakse liikmele e-posti teel