Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

25. jaanuaril kell 16.00-18.00 Ääsmäe külakeskuses.

 

Päevakava:

  1. 2020 kokkuvõte 
  2. 2020 I poolaasta tegevuskava
  • Liitumise temaatika
  • NVK koostööprojektide tegevused 
  1. NVK ühisprojekti tutvustus, tegevuste arutelu ja partneritega kokkulepete tegemine.
  2. Liikmemaksu võlglaste teemakäsitlus vastavalt põhikirja punktile 3.7.  Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus põhikirjaga või kahjustab Ühingu mainet, samuti juhul, kui liige ei täida Ühingu juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale või mõnel muul mõjuval põhjusel.
  3. Üldkoosoleku kokkukutsumine
  • Audiitori kinnitamine
  • Ühisprojekti kinnitamine

 

Koosolekut alustame ringkäiguga vastvalminud Ääsmäe külakeskuses, vaatame üle LEADER projekti investeeringud.