Üldkoosolek

Toimumisaeg

NVK juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 11. veebruaril algusega kell 18.00 Hüüru mõisas.

Kava

18.00 mõnus amps ja Hüüru Külaseltsi juhatuse esimehe juhitud majatuur. Hüüru mõisa renoveerimist, tehnika ja mööbli ostu toetas Saue vald ja Leader meede.

2020.  aastal pälvis Hüüru Külaselts Saue valla Aasta vabaühenduse tiitli.

18.30 alustame koosolekuga suures saalis.

Päevakord:

  1. 2020. aasta tegvuste ülevaade
    2. 2021. I poolaasta tegevuskava kinnitamine
    3. Ühisprojekti kinnitamine

  2. 4. Audiitori kinnitamine (Audiitorbüroo Maalinn OÜ)

5. Volituse küsimine juhatusele rakenduskava ja ühisprojekti eelarve muutmiseks.

19.15 Üllatusetendus Loodeteatri seltskonnalt.

Palume oma osalemisest või mitteosalemisest teada anda hiljemalt 09. veebruariks e-posti teel.