Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Koosolek toimub Tuula Kogukonnakeskuses kell 16.00-18.00

Päevakord

  1. Uute liikmete vastuvõtmine (MTÜ Rehe Küün, MTÜ Kodukoht Kiisa, OÜ Meeg)
  2. Majandusaasta aruande ülevaatamine ja üldkoosolekule saatmise otsustamine. 
  3. Üldkoosoleku kokkukutsumine 10. juuni kell 18.00 Sausti mõis.
  4. Vihmavarjuprojekti taotluste hindamine ja pingerea kinnitamine.