Töörühma koosolek

Toimumisaeg

NVK töörühma koosolek Tuula Kogukonnakeskuses kell 12.00-14.00

Päevakava:

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lõige 5 nõude täitmise arutelu.

Muudatusettepanekute arutelu põhikirja punkti 7.1- juhatuse valmise kord, täpsustamine