Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

02. augustil toimub korraline juhatuse koosolek Saue vallavalituse volikogu saalis kell 16.00-18.00

Päevakorras:

  1. MTÜ Nelja Valla Kogu strateegia 2015-2023 esitamine üldkoosolekule
  2. 2021. a ja 2022. a rakenduskavade esitamine üldkoosolekule
  3. Põhikirja muudatus: juhatuse valimiskorra täpsustamine
  4. Kohapeal algatatud teemad