Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Päevava

  1. Liikme vastuvõtmine MTÜ Vabatahtlik Pääste, SoodaHai OÜ
  2. 2022. a hindamiskomisjoni kinnitamine
  3. Tehnilise hindamise protokolli kinnitamine
  4. Loode-Eesti ühisturundus jätkuprojekt
  5. Strateegia seire ja lõppeva perioodi tulemuste hindamine
  6. Koostööprojektide arutelu
  7. Üldkoosoleku kokkukutsumine
  8.  MAAELUVÕRGUSTIK: LEADER infopäev 1/2022 esitlusmaterjalid, ja veebilink infopäeva järele vaatamiseks https://maainfo.ee/index.php?id=7641&page=3394&

 

Külalistena on kutsutud teemat käsitlema ja arutlema Marko Veermets Harku KOV arendusspetsialist ning Jaan Urb, Vaela Külaseltsi liige ja Cumulus OÜ konsultant

Marko osales LEADER Liidu koolitusel 10.02.21 Koolitusel käsitleti teemasid: kuidas hinnata lõppenud perioodi tulemusi, kuidas tellida uuringuid? Millist muutust saab LEADER oma tegevusest loota ja kuidas seda mõõta?