4Kogu seirereis 09.-10. 06. 2020

Nelja Valla Kogu juhatuse ja hindamiskomisjoni liikmed külastasid eelmise rakendusperioodi jooksul ellu viidud projekte Saue, Saku, Saku ja Kiili vallas.