Juhatuse koosolek 26.02.2024

Toimumisaeg

Nelja Valla Kogu juhatuse koosolek toimub 26.02.2024 algusega kell 15.30 Saku vallamajas.

Päevakord:

 1. NVK büroo uue asukoha pakkumised;
 2. NVK ja MTÜ Tuula tutuluse töökoha allrendilepingu lõpetamine;
 3. Konsultatsiooniteenuse tellimine/ostmine endiselt NVK tegevjuhilt Annika Jõksilt, üleminekuperioodiks;
 4. ESF+ meetmelehe täiendamine ja kinnitamine;
 5. ESF+ meede 5 eelarve jagunemine strateegia perioodi jooksul;
 6. ESF+ meetme rakendamiseks SPOKU-keskkonnaga liitumine;
 7. NVK projektide hindamiskomisjoni kinnitamine
 8. Hindamiskomisjoni liikmete töötasude muudatusettepanekud 2023-2027 tegevusperioodiks
 9. NVK projektitaotluste menetlemise ja hindamise kord;
 10. Loode-Eesti ühisturunduse koostööprojekti jätkuprojekti otsustamine (vajab üldkoosoleku otsust);
 11. NVK juhatuse esimehe ja tegevjuhi rollid;
 12. LINC-konverentsi omaosalustasu;
 13. Nelja Valla Kogu 2024. aasta rakenduskava ja meetmelehtede kinnitamine;
 14. Nelja Valla Kogu tegevmeeskonna laiendamine;
 15. Koostööprojekti „Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine“ projektijuhi määramine ja tema töötasu otsustamine (antud punkt tuleb lisada üldkoosoleku päevakorda otsustamiseks);
 16. NVK üldkoosoleku kokkukutsumine 14.03.2024, esialgne päevakord:
  - NVK juhatuse liikmete tasude muutmine
  - Loode-Eesti ühisturunduse koostööprojekti algatamine (jätkuprojekt)
  - Koostööprojekti „Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine“ projektijuhi määramine ja tema töötasu otsustamine
  - NVK 2024. a. taotlusvooru meetmete tutvustamine
 17. Muu info