Elluviidud projektid

Taotlemise aasta: 2022

Saku KK - korvpalli viskemasina soetamine

Taotleja: MITTETULUNDUSÜHING SAKU KORVPALLIKLUBI
Saku vald
Meede 1
Summa: 8 856.00 €
Taotlemise aasta:

Projekt täitis Nelja Valla Kogu visioonis olevad eesmärgid – noorte vabaaja mitmekesistamine, tegevuste läbi kogukonnaga suhtlemine, uue treenerikoha loomine ja ettevõtluse edendamine. Projekti tegevustena soetati korvpalli viskemasin. Projekti abil loodi Saku noortele uuenduslik korvpalli treeningvõimalus, mis täiustab oluliselt seni rakendatud praktikat ja metoodikat. Tänu korvpalli viskemasinale saab parandada korvpallurite mängu kvaliteeti (visketabavus). Viskemasina olemasolu annab noortele valikusse ühe aktiivse tegevuse, millega oma vaba aega täita. Projekti elluviimine on otseselt seoses MTÜ Saku Korvpalliklubi igapäevase tegevuse ja eesmärkidega – tagatakse piirkonna elanikele kaasaegsed ja mitmekesised sportimisvõimalused, innustamaks inimesi veetma oma vaba aega sportlikult ja parendada treeningtingimusi. 

Taotluse abikõlbulik summa:

9840,00

Taotluse toetuse summa:

8856,00


Saalitoolide ja riputussiinide soetamine ning paigaldamine

Taotleja: MITTETULUNDUSÜHING TUULA TUTULUS
Saue vald
Meede 1
Summa: 19 020.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti tulemusel soetati Tuula Kogukonnakeskuse suurde saali kaasaaegsed ja kvaliteetsed toolid, mis võimaldavad teatristiilis paigutatult viia läbi kuni 120 inimesega kontserte või teatrietendusi, konverentse või koolitusi, korraldada kinoseansse. Lisaks toolidele soetati ja paigaldati projekti tulemusel hoone seintele (piltide) riputussüsteemid, mis samuti mitmekesistavad kogukonnale ja külastajatele pakutavaid tegevusi. Riputussüsteemid võimaldavad tuua hoonesse eksponeerimiseks kujutava kunsti (sh ka harrastuskunsti), fotograafia, laste, noorte ja täiskasvanute käsitöö jm töid. Seeläbi loodi täiesti uue sisuga tegevus, mis ühelt poolt kaunistavad ja rikastavad Tuula Kogukonnakeskuse hoonet kui avalikku ruumi ja teiselt poolt loovad uusi sildu erinevate tegevusvaldkondade esindajate vahel. Suures saalis täidavad riputussüsteemid ruumi hämardamise vajadusel (kino, teatrietendus vm) ka kardinasiinide otstarvet.

Taotluse abikõlbulik summa:

21 133,00

Taotluse toetuse summa:

19 020,00

 


Orienteerumise ürituste pakkumine kogukonnale

Taotleja: MITTETULUNDUSÜHING SAKU SUUND
Saku vald
Meede 1
Summa: 5 403.00 €
Taotlemise aasta:

Projekt loob Saku valla ja ka naabervaldade elanikele võimalused vaba aja veetmise ja sportimise mitmekesistamiseks. Projekti eesmärk oli soetada vahendid, mille abil korraldada orienteerumise üritusi valla elanikele, kasutada uusi maastikke ja
piirkondi ning pakkuda orienteerumise ja seiklusürituste korraldamist Saku valla koolidele, asutustele ja ettevõtetele.
Orienteerumine kuulub ka kooli kehalise kasvatuse õppekavasse. Projektiga soetati SI- jaamad, vaiad ja tähised, ajavõtusüsteem.

Taotluse abikõlbulik summa:

6003,00

Taotluse toetuse summa:

5403,00


Päikeseenergia Saku Noortelaagrile

Taotleja: SIHTASUTUS EELK LAAGRIKESKUS TALU
Saku vald
Meede 1
Summa: 13 221.00 €
Taotlemise aasta:

Antud projektiga paigaldati Saku Noortelaagri peamajale päikesepaneelid, et hoida rahaline kulu elektrienergiale madalal ja kasutada loodussõbralikku energiat. SA EELK Laagrikeskuse talu pakub noortele suunatud laagreid, koolidele suunatud üritusi, kooridele ettevalmistusperioodil koorilaagrite korraldamise võimalust jmt. Projekti käigus paigaldatud päikesepaneelide abil hoitakse noortelaagri energiakulud madalal ja püütakse pakkuda nooremaealiste sihtgrupile taskukohase hinnaga teenust.

Toetuse abikõlbulik summa:

14 690,00

Taotluse toetuse summa:

13 221,00


Suurupi- Kasevälja mänguväljak- spordiplatsi välijõusaali rajamine ja robotniiduki soetamine ning paigaldus

Taotleja: MITTETULUNDUSÜHING KASEVÄLJA KÜLA SELTS
Harku vald
Meede 1
Summa: 26 846.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti eesmärk oli läbimõeldult arendada Suurupi külas olevat Suurupi-Kasevälja mänguväljak-spordiplatsi, mis on atraktiivne vabaaja- ja sportimise ala, kus igas vanuses kogukonna elanik leiab aktiivset ja arendavat tegevust, et laiendada vaba aja veetmise võimalusi. Projekti väljundina rajati Harku valla ühte suurimasse külla, Suurupisse, mänguväljak- spordiplatsile välijõusaal. Välijõusaal on igapäevaseks aktiivseks ajaveetmise kohaks, lastele, noortele ja täiskasvanutele. Mänguväljak-spordiplatsi hooldamiseks paigaldati keskkonnasõbralik ja ökoloogilist jalajälge vähendav robotmuruniiduki, mis tagab avaliku ruumi igapäevase kauni väljanägemise ilma müra- ja kütuse reostust tekitamata. Mänguväljak-spordiplatsi hooldus on kogukonna vabatahtliku töö põhine ja sõltub sellest, kuidas kohalikel on vahendeid ja aega platsi hooldada.  Robotniiduki kasutamine säästab aega ja tagab kvaliteetse tulemuse, jättes kogukonnaliikmetele võimaluse veeta koos aega.  Projekti väljundiks on kaunis, pidevalt, hästi hooldatud avalik ruum. Projekti tulemusena moodustab Kasevälja mänguväljak-spordiplats tervikliku pargi tüüpi vabaaja veetmise koha, kus on võimalik nii sportida, mängida kui nautida looduses viibimist erinevatel vanusegruppidel. Välijõusaali inventar on mõeldud aastaringseks kasutamiseks, mida Suurupi-Kasevälja mänguväljak-spordiplatsil toetab, Harku valla kaasfinantseeringuga rajatud valgustus, mis annab võimaluse väljakut kasutada ka pimedal perioodil.

Toetuse abikõlbulik summa:

29 829,00

Taotluse toetuse summa: 

26 846,00

 


Mobiilse ronimisseina atraktsioon (MRS)

Taotleja: ELAMUSMÄNGUD OÜ
Kiili vald
Meede 3
Summa: 21 270.00 €
Taotlemise aasta:

Mobiilse ronimisseina atraktsiooni soetamisega täideti Nelja Valla Kogu strateegia eesmärki edendada vaba aja veetmise võimalusi. Projekti abil soetas Elamusmängud OÜ uue ja ainulaadse mobiilse ronimisseina atraktsiooni treileril. Atraktsioon on ainulaadne nii Skandinaavias kui Baltikumis. Projekti uudsus seisneb võimekuses tuua sõiduauto haagisel 7.5 meetrine looduslike pinnavormidega ronimistorn otse sündmuste keskele. Pinnavormilt meenutab ronimistorn kaljuseina. Uus lahendus võimaldab mobiilse ronimisseinaga opereerimisel efektiivselt kasutada tööjõudu. Üks autojuht-instruktor suudab korraga teenindada nelja ronijat. Atraktsiooniga kasutamisega populariseeritakse ronimiskultuuri noorte seas, huvilaagrites, avalikel üritustel, osutatakse teenust äriettevõtetele ja eraisikutele.

Taotluse abikõlbulik summa:

34 450,00

Taotluse toetuse summa:

21 270,00


Endla Turismitalu saunakompleksi arendamine

Taotleja: ENDLA TURISMITALU OÜ
Saue vald
Meede 3
Summa: 22 406.00 €
Taotlemise aasta:

Endla turismitalu saunakompleksi arendamise projekt on otseselt suunatud maapiirkondade majandusliku arengu edendamisele, mitmekesistades tegevusvaldkondi ja arendades mikroettevõtet.  Projektiga vahetati saunamaja katus ning ehitati terrassi – investeering oli vajalik, kuna olemasolev laastukatus ja terrass olid amortiseerunud ning klientidele ohtlikud. Samuti soetati saunamaja juurde välivann – paljud kliendid soovisid lisaks saunamajale rentida ka kümblustünni.

Taotluse abikõlbulik summa:

37 343,00

Taotluse toetuse summa:

22 406,00


Tilgu sadama olmehoone ehitamine

Taotleja: HARKU VALLAVALITSUS
Harku vald
Meede 4
Summa: 35 717.00 €
Taotlemise aasta:

Projekt panustab Nelja Valla Kogu strateegiasse läbi turistisõbraliku teenuse arendamise kaudu läbi Tilgu Sadama kui turismisihtkoha arendamise. Tilgu Sadamat haldab Harku Vallavalitsusega sõlmitud lepingu alusel kohalik merendusega tegelev kogukond Tilgu Sadama Jahtklubi MTÜ, mille eesmärgiks on merenduse- ja kalandusvaldkonna arendamine piirkonnas. Projekti tegevusena ehitati Tilgu sadamasse olmehoone leiliruumiga, hoone juurde kuulub terrass. Saunahoone koosneb olmeruumist, pesuruumist, tualetist, riietusruumist  ja leiliruumist. Hoone uuenduslikkus seisneb selles, et Harku vallas ei ole ühtegi avalikult kasutatavat sauna, mida ei pea eelnevalt broneerima. Tegemist on esimese n.ö avaliku saunaga Harku vallas ja ainsaks sadamas. Hoonet kasutakse mitmefunktsionaalsena, alates purjetamisvõistlustel vajamineva kohtunikeruumi kuni talisuplejate riietusruumini. Eesmärgiks on luua kõigile sadamakülastajatele unikaalne koht, kus korraldada väga eripalgelisi üritusi ning veeta mõnusalt aega. Uuenduslik on ka see, et hoone terrassi saab kasutada kontsertide korraldamisel terrassi lavana. 

Taotluse abikõlbulik summa:

39 686,00

Taotluse toetuse summa:

35 717,00


Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused II

Taotleja: Nelja Valla Kogu
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 4 000.00 €
Taotlemise aasta:

Tunnustamine - esile tõsta ja tunnustada Harjumaa inimesi, ühendusi, asutusi, ettevõtteid koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK) Harjumaa aasta tegija tunnustusüritusega aastatel 2021-2023.a. Nimetatud üritus oli väga oluline, et märgata ja tunnustada piirkonna tegijaid ning anda neile omakorda jõudu, enesekindlust ning tahet piirkonda ka edaspidi panustada.

Ettevõtete koostöö - toetada ettevõtjate võrgustikku uue sündmuse „Ettevõtjate koostööpäevaga“ septembris 2022.a

Projekti partneriteks olid lisaks Ida-Harju Koostöökoda ja Lääne-Harju Koostöökogu.

Toetuse summa: 3400 eurot

Kogumaksumus: 4000 eurot

Projekti kogumaksumus koos koostööpartnerite eelarvetega: 58000 eurot


Taotlemise aasta: 2021

„Kogukondade ühistegevuse arendamine ja toetamine“

Taotleja: MTÜ Nelja Valla Kogu
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 50 000.00 €
Taotlemise aasta:

Projektiga abil suurendati erinevate kogukondade kaasatust LEADER tegevustesse ja saadi sisendit piirkonna LEADER arengustrateegia koostamiseks.

Projekti raames toimus NVK Kogukondade koostööpäev 04. mail 2022, kus osalejad said uusi teadmisi ja jagasid kogemuslugusid, kuidas olla seltsina jätkusuutlik ja omanäoline, kuidas seltsi juhina värsket meelt ja rõõmu säilitada.

Toetus- ja tugivõimalustest andsid ülevaate HEAK vabaühenduste konsultandid, veebisilla vahendusel kuualti ESF võimalustest luua uuenduslikke ja kogukondi kaasavaid algatusi sotsiaalvaldkonnas, ülevaade anti ka Porikuu Festivalist ning NVK piirkonna uue strateegia eesmärkidest.
Vaata ettekannete materjale https://4kogu.ee/kasulikud-lingid

Lisaks  toimusid "Vihmavarjuprojektide tegevused" 

Vihmavarjuprojekti toel said piirkonna vabaühendused lihtsustatud korras taotleda toetust uute mõtete ja ideede elluviimiseks. Projekti raames viidi ellu väikeprojekti,  Väikeprojketide raames ellu viidud sündmused rikastatsid piirkonna vabaaja veetmise võimalusi, olid põnevad, uudsed või lausa „kiiksuga“ ning äratasid lisaks kohalikele ka külaliste tähelepanu. 

Läbi ühistegevuse oli võimalus nii tegijatel kui osalejatel teadvustada organiseerituse ja kodanikuaktiivsuse tähtsust ning võimekust.  

Ühisprojekti partnerid olid:

Harku Vallavalitsus

Saue Vallavalitsus

Kiili Vallavalitsus

Saku Vallavalitsus

Projekti kogueelarveks kujunes 50 000 eurot, millest LEADER projektitoetus 43 748 eurot


Taotlemise aasta: 2019

Ussipesa kodumajutus

Taotleja: HAUGEN OÜ
Saue vald
Meede 4
Summa: 6 882.00 €
Taotlemise aasta:

Ussipesa kodumajutuse eesmärk on sellele kaasa aidata, kaasates oma tegemistesse teisi kohalikke ettevõtjaid, et suurendada piirkonna koostööd ja atraktiivsust turistidele. Hetkel pakume turistidele ööbimisvõimalust läbi Airbnb, kuid eesmärk on pakkuda inimestele rohkem privaatsust kui üks tuba majas. Olemasoleva majutusega saab tutvuda siin - https://www.airbnb.com/rooms/11615786?source_impression_id=p3_1567493206_9Z%2FRFAkzazBopOGv Projekti esimeseks sammuks on majade soetamine ning nende paigaldamine ning ettevalmistustööde tegemine 2020 turismiperioodiks peenarde rajamise ja kasutatud mööbli, millega majad sisustada, soetamisega. Projekt on oma olemuselt lihtne. Kui majad on soetatud jäävad kõik lahedused selleks, et 2020 turismihooaeg edukalt avada, projektgrupi ehk omanike teostada. Lahenduste all peame silmas kasutatud mööbli leidmist sisustamiseks ning peenardega alustamist 2020 kevadel. Kõige olulisem on kämpingmaja + klaasmaja soetamine, sest nendest sõltuvad kõik teised tegevused, mis on vajalikud turistide vastuvõtmiseks 2020 aasta maist.

Taotluse abikõlblik summa:

11 470,00

Taotluse toetuse summa:

6 882,00


Veematkade arendus Vääna-Jõesuus

Taotleja: MOOTORSAANIMATKAD OÜ
Harku vald
Meede 4
Summa: 14 306.40 €
Taotlemise aasta:

Projekti eesmärgiks oli soetada varustus veematkade koolituse ja teenuse osutamiseks. Sotati sup lauad, päästevestid.

Taotluse abikõlblik summa:

23 844,00

Taotluse toetuse summa:

14 306,40


Tegevuste väljaku rajamine Vanamõisa Karavanparki

Taotleja: Caravanpark OÜ
Saue vald
Meede 4
Summa: 23 501.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 39 169 €, toetus 23 501 €

Projekti eesmärgiks on suurendada karavanpargis turistidele suunatud vaba aja veetmise võimalusi mis arvestades nõudlust soodustab turistide pikemaajalist viibimist piirkonnas.

Projekti raames rajatakse Vanamõisa Karavanparki tegevuste väljak. Tegemist on kõnniteekividest väljakuga, mis koosneb erinevatest osadest ja on kujundatud erinevate tegevuste tarbeks minigolf, kabe, male, lauatennis ja päikesekell. Looduslikult kujundatud peenrad loovad harmoonilise koosluse ja tekitavad erinevatest tegevuseosadest terviku. Lisaks soetatakse vastavalt tegevusalale vajalikud tegevusvahendid. Projekti eesmärgiks on luua turistile kvaliteetsed aktiivse vaba aja veetmise ja sotsiaalse suhtlemise võimalused Vanamõisa Karavanpargis, luues ühtlasi lisaväärtus olemasolevale ja seeläbi soodustada turisti pikemaajalist viibimist piirkonnas.


Tagametsa Loovusmaja II korruse väljaehitamine ja wifi võrgu seadmete hankimine.

Taotleja: Rasset OÜ
Saue vald
Meede 3
Summa: 6 617.58 €
Taotlemise aasta:

Ehitustegevuse raames taotleti toetust II korruse kaldlae soojustamiseks ja siseviimistluseks, II korrusele viiva trepi ja uue välisukse ning akna soetuseks ja paigalduseks. Loovusmaja II korruse väljaehitamine laiendab ruumide valikut ja toetab teenuste valiku suurendamist. Samuti tekib võimalus teha üheaegselt tööd erinevate gruppidega. Projekti raames soetatati põhivara, mis hõlmab wifi seadmeid, mis katavad kogu Loovusmaja ja õueala kvaliteetse wifi võrguga.

Taotluse abikõlblik summa:

11 029,30

Toetuse summa:

6 617,58


Harkujärve kirikusse turismiinfopunkti, majutuskohtade ja ühistegevuse ruumide ehitamine.

Taotleja: MTÜ Harkujärve Kogukonnakeskus
Harku vald
Meede 4
Summa: 30 000.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 50 000 €, toetus 30 000

Projekti eesmärgiks on anda panus sidusa kogukonna loomisesse Harkujärve ja Tabasalu piirkonnas, pakkudes ümbruskonna elanikele ning külastajatele võimalusi vaba aja veetmiseks ja tuues kokku kogukonna liikmed ning toetades abivajajaid, teenida omatulu läbi Harkujärve kirikumajutuse ja kogukonna ühistegevusruumi loomise.

Projekti toel loodi Harkujärve kirikumajutus 4 külalistoa näol. Siseruumidesse ehitati kööginurk ning ühistegevusruumina kasutatav turismiinfopunkt koos raamatulaenutusega.


Kaubamärgi Helg naiste- ja lasteriiete õmblemiseks ja turundamiseks vajaliku töökoha sisseseadmine

Taotleja: OÜ MUUSA KAUBANDUS
Saue vald
Meede 3
Summa: 6 025.99 €
Taotlemise aasta:

Projekti eesmärk: Kaubamärgi Helg naiste- ja lasteriiete õmblemiseks ja turundamiseks vajaliku töökoha sisseseadmine eesmärgiga pakkuda kohalikul tasemel uusi tooteid ning arendada mikroettevõtlust. Selleks tehti järgmised tegevused: 1. Soetatati õmblustöökoha jaoks vajalikud seadmed, sh õmblusmasinad ning kanga lõikamiseks vajalikud vahendid. 2. Soetati toodete tootmiseks, presenteerimiseks ja hoiustamiseks vajalik furnituur, sh juurdelõikuslaud. 3. Soetati toodete üles pildistamiseks vajalikud seadmed sh fotoaparaat ning fotosein. 4.Soetati seadmete kasutamiseks vajalikud programmid ning osaleti koolitustel nende programmide/seadmete kasutamiseks. 5. Soetati ettevõtte reklaamtahvel. 

Taotluse abikõlblik summa:

10 043,34

Taotlusetoetuse summa:

6 025,99


Saematerjali värvimisautomaadi soetamine

Taotleja: MEEG OÜ
Saue vald
Meede 3
Summa: 9 999.49 €
Taotlemise aasta:

Saematerjali värvimisautomaadi soetamine ja rakendamine aitab suurendada Meeg OÜ võimekust pakkuda immutatud-, õlitatud- ja värvitud saematerjali tootmise teenuseid, samuti võimaldab see ettevõttel enda poolt rajatavatel objektidel soodsamalt, operatiivsemalt ja paindlikumalt ette valmistada viimistletud saematerjali nii terrasside kui fassaadide ehitusel, kuid samuti ka sisetöödeks vajaliku puitmaterjali töötlemiseks ja viimistlemiseks. 

Taotluse abikõlblik summa:

16 820,00

Taotlusega taotletav toetuse summa:

9 999,49


SLS 3D-printimissüsteemi teenuse turule toomine

Taotleja: 3DKODA OÜ
Saue vald
Meede 3
Summa: 7 524.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti eesmärgiks on tuua Eestisse uudne SLS 3D-printimise tehnoloogia, mis võimaldaks tõsta ettevõtte kasumlikkust, konkurentsivõimet ja suurendada kohalikku innovatsiooni ning eksporti. SLS (pulberprintimise) tehnoloogia rakendatakse peale toetuse määramist esimese 2 kuuga ettevõtte toomisprotsessidesse ning võimaldab ettevõttel suurendada tunduvalt 3D-printimise tootmismahtusid. Antud tehnoloogia on populaarne juba välisriikides, kuid Eestis antud seadmed puuduvad ning Eestis tootearendusega tegelevad ettevõtted on senini peamiselt tellinud väikeseeriatootmise 3D-printimist ja prototüüpimist välismaalt. SLS 3D-printeri Eestisse toomine võimaldaks Eesti ettevõtete raha jätta Eestisse ning elavdada hoopis kohalikku majandust.

Taotluse abikõlblik summa:

12 540,00

Taotluse toetuse summa:

7 524,00


Allika Talu OÜ lihatööstuse käivitamine

Taotleja: ALLIKA TALU OÜ
Saue vald
Meede 3
Summa: 9 327.07 €
Taotlemise aasta:

Allika Talu OÜ tegevusalaks on muu veislaste ja pühvlikasvatus (EMTAK 01421), ettevõtte soovib alustada töötleva tööstuse tegevusalal: liha töötlemine ja säilitamine (EMTAK 10111). Ettevõte eesmärk on hakata lisaks loomade kasvatamisele ka toorainet ise käitlema. Vaakumpakendada liha vääristükke ja valmistada hakkliha. Pikemaajaline eesmärk on hakata valmistama ka suitsuvorste, konserve ja lemmiklooma toitu. Ettevõtte visoon on põllumaade jätkusuutliku majandamise läbi pakkuda klientidele puhast orgaanilist lõpptoodet otse kasvataja kaudu. Ettevõtte kaugem eesmärk on kogu kasvatatud loom maksimaalselt ära kasutada. Käesoleva projekti käigus soovime soetada konteineri ning kohandada selle ümber toidutöötlemise nõuetele vastavaks hooneks. Lisaks sellele soetada liha töötlemiseks esmavajalikud seadmed. Projekti tulemusena alustatakse lihatoodete töötlemise ja müügiga. Lühiajaline eesmärk luua 1 töökoht ja saavutada müügikäive 25000 eurot. Finantsprognooside järgi luuakse teine töökoht ettevõttesse 2023 aastal.

Taotluse abikõlblik summa:

15 545,12

Taotluse toetuse summa:

9 327,07


Voore mõisa ajalooraja lõpp-punkt "Voore mõisa häärberi kaasamine ja avamine külastajatele"

Taotleja: OÜ EDUNET
Saue vald
Meede 4
Summa: 30 000.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti peamiseks eesmärgiks on edendada piirkonnale ainuomase arhitektuuripärandi hoidmist, taastamist, kasutamist ja selle eksponeerimist igapäevaelus koos uudsete lahendustega. Projekti raames avatakse terviklikult Voore mõisa ajaloorada koos Voore mõisa härrastemajaga külastajale, pakkumaks võimalust tutvuda ajaloo ning seal olevate eksponaatidega. Kasutada härrastemaja ruume erinevate läbiviidavate ürituste tarbeks. 

Taotluse abikõlblik summa:

50 000,00

Taotluse toetuse summa:

30 000,00


Jägerhof külalistemaja küttesüsteemi rekonstrueerimine

Taotleja: TALLINNA JAHIMEESTE SELTS
Saku vald
Meede 4
Summa: 25 882.80 €
Taotlemise aasta:

Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Tallinn Jahimeeste Seltsile kuuluva Jäger Hoff külalistemaja küttesüsteem ja vähendada energiatarbimist ning pakkuda aastaringset majutusvõimalust Saku vallas. Projekt panustab majutuskohtade arvu kasvu piirkonnas.

Taotluse abikõlblik summa:

43 138,00

Taotluse toetuse summa:

25 882,80


Vanamõisa multifunktsionaalse matkaraja infostendid ja välitualetid

Taotleja: MITTETULUNDUSÜHING VANAMÕISA KÜLA
Saue vald
Meede 4
Summa: 19 455.11 €
Taotlemise aasta:

Projekti üldine eesmärk: Arendame viie aasta jooksul välja uue turismirajatise Vanamõisa matkaraja ja loome sinna uusi loodusturismi teenuseid. Otsesed eesmärgid: 1. Paigaldada rajale 14 tk loodus- ja kultuuriajaloolist infostendi, mis kõik on eesti, vene, soome, inglise ja saksa keeles 2. Arendada uut turismiobjekti. 3. Võimaldada külastajatele välitualettide kasutust aastaringselt 4. Pakkuda uusi loodusturismi teenuseid nii kohalikele, kui ka väliskülalistele (sh talvine suusarada). 5. Turismile suunatud teenuste suurendamine koostöös teiste lähikonnas paiknevate turismiarendajatega. 6. Väärindada Eesti looduskeskkonda ja metsa.

Taotluse abikõlblik summa:

32 425,19

Taotluse toetuse summa:

19 455,11


Taotlemise aasta: 2018

Kiisa aleviku taluturu asfaltplatsi rajamine

Taotleja: Kodukoht Kiisa MTÜ
Saku vald
Meede 3
Summa: 38 618.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 64 363 €, toetus 38 618 €

Projekti eesmärgiks on turuplatsi asfalteerimine ehk uuendamine ning kauplejatele tänapäevaste müügitingimuste loomine on äärmiselt oluline aleviku kuvandi, keskkonna ja hea elutegevuse parendamiseks.

Projekti abil asfalteeriti Kiisa aleviku turuplats, et tagada kauplejale parima võimaliku lahendus tema toodete väljapaneku paremaks esitlemiseks ning samas säilitada võimalused ja turutraditsioon järeltulevatele põlvedele. Nii kohalikud elanikud kui ka läbisõitjad kasutavad turul ostlemise võimalust. Tingimuste parandamisega laiendati kauplejate ringi, kaupade sortimenti, loodi osakoormusega koristaja töökoht. Korrastatud ja laiendatud pinda saab kasutada erinevate teemalaatade korraldamiseks.


Voore mõisa kui tervikkompleksi avamine turistile

Taotleja: OÜ EDUNET
Saue vald
Meede 4
Summa: 83 488.00 €
Taotlemise aasta:

Toetuse kogusumma 139 080 eurot. 

Toetuse abil korrastati mõisa peamaja selliselt, et külastajatel on võimalik tutvuda häärberis olevate viimistluskihtidega. Teostatud on siseruumide krohviparandused, taastatud on peegellaed ja põrandad. 


Metsanurme külakeskuse kogukonnaköök ja kohvik-müügipunkt.

Taotleja: Metsanurme MTÜ
Saku vald
Meede 4
Summa: 36 115.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 61 953 €, toetus 36 115 €

Metsanurme külamaja juurdeehituse ehk kogukonnaköögi ja kohvik-müügipunktiga seotud lõppeesmärk: Metsanurme külamajal on aastaks 2020 olemas tingimused ja tehnilised vahendid toitlustusteenuste pakkumiseks ja kogukonnaköögi toimimiseks. Aastal 2022 toimib kohvik-müügipunkt ja on loodud 1,5 töökohta.

Metsanurme külamajale ehitati 40m² juurdeehitus, soetati köögimööbel ja köögitehnika. Tegutseb kogukonnaköök ja kohvik-müügipunkti. Aastaks 2022 on loodud 1,5 töökohta.


Hoone ümberehitus puhkemajaks

Taotleja: TASUJA PUHKEMAJAD UÜ
Saue vald
Meede 4
Summa: 6 006.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti kogumaksumus 37549 eurot

Toetuse abil ehitati Tasuja Puhkemajad kõrvalhoone mugavaks puhkemajaks, mis on sobilk väiksemale seltkonnale või perele.


Loode-Eesti piirkonna ühisturundus

Taotleja: Nelja Valla Kogu MTÜ
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 14 500.00 €
Taotlemise aasta:

LEADER KOOSTÖÖPROJEKT "LOODE-EESTI PIIRKONNA ÜHISTURUNDUS"

Partnerorganisatsiooni nimi ja roll projektis

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu

Juhtpartner, koordineerib keskseid tegevusi, korraldab oma piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete teavitamise ja kaasamise

MTÜ Nelja Valla Kogu

Projekti partner, osaleb projekti tegevustes, korraldab oma piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete teavitamise ja kaasamise

Kodukant Läänemaa

Projekti partner, osaleb projekti tegevustes, korraldab oma piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete teavitamise ja kaasamise

2018 jaanuaris lõppenud projekti raames:

  1. Kaardistati huvipunktid, sealhulgas mitte ainult turismiobjektid ja -ettevõtted, vaid ka omal käel liikuvale turistile olulised punktid nagu bensiinijaam, sularahaautomaat, külapood, tualett jms. 
  2. Anti välja ja levitati esmane turismikaart, mis kajastab ülalnimetatud objekte ning on ühtlasi vajalik ka kohalikule elanikule.
  3. Töötatati välja piirkonna turismiettevõtjate ja -korraldajate võrgustike ühine turundusplaan Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundusplaan aastateks 2018-2020. See sisaldab piirkonna olemasolevate ja potentsiaalsete ressursside ülevaadet ning annab suunised, missuguseid teemasid/marsruute/teenuseid on mõistlik eelisarendada ning missuguste sõnumite ja tegevustega piirkonda turundada, arvestades külastajate profiili ja eelistusi ning olemasolevaid objekte ja potentsiaali.
  4. Korraldati ettevõtjatele ja organisatsioonidele koolituste sari. 
  5. Korraldati 05.12.2017 piirkonna turismiettevõtjate ja -korraldajate koostööüritus, mis on n.ö. kick-off üritus põhiprojekti ellukutsumiseks. Üritusel anti ülevaade piirkonna turundamise tegevuskavast. 

Koostööprojekti on heaks kiitnud Nelja Valla Kogu üldkoosolek 23.05.2017

 


Tagametsa Loovusmaja ja pakutavate teenuste arendamine.

Taotleja: RASSET OÜ
Saue vald
Meede 3
Summa: 16 519.43 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 16519,43, määratud toetus 9 912

Projekti abil rajati kliendiparklast kuni rehemaja ja aitadeni välisvalgustus, mis tagab klientide tähistatud ja turvalise ligipääsu pimedal ajal. Parkla asub majadest 150m kaugusel. Et suurendada maksimaalset seminariruumi kasutajate arvu 30-ni (praegu 20) ja maksimaalset töötubadest osavõtjate arvu 20-ni (praegu 12) on valmidus võtta kasutusele II korruse ruum. Projektitoetuse abil soetati katuseaknad ja otsaseina aken.

Töötubade läbiviimiseks soetati 20 molbertit. Ning tehti korda aidahoone Rave Puhmi tööde püsinäituseks ja keraamika müügiletiga. Välja on töötatud keraamika väikeseeria. Nii toodetavate toodete tarvis, kui ka kunsti ja töötubades valminud tööde põletamiseks soetati keraamika põletusahi. 

Projekti toetuse tulemusel loodi 1 töökoht. 

https://loovusmaja.ee/et


Arboristi teenuse osutamiseks ja teenusele lisandväärtuse andmiseks vajalikud seadmed

Taotleja: RAIKON OÜ
Harku vald
Meede 3
Summa: 34 509.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik maksumus 34 509, määratud toetus 20 485

Leader programmi raames soetati kännufrees Laski F-460E ja puiduhakkur Timberwolf TW 280TDHB.

OÜ Raikon 2018 aasta eesmärgiks oli ettevõtte arboristi ja haljasalade hooldust pakkuva tegevuse käivitamine, investeerimisplaanide seadmine ja tegevusega alustamine. 2018 aasta tegevus oli stabiilne 2-3 objekti kuus. Suurema mahtude kasvu saavutas ettevõte pärast projektitoetuse abil investeeringute tegemist puiduhakkurisse ja kännufreesi 2019 aastal. Investeeringu tulemusel tõusis ettevõtte konkurentsivõime läbi väheneva transpordikulu (hakitud mass võtab vähem ruumi kui purustamata oksad, seega saab ühe koormaga viia ära senise kolme koorma mahu) ja pakutavate teenuste suurenemise.

Investeeringu tulemusena on loodud üks täistöökoht.  

http://puukirurg.ee/teenused


Kurtna Sündmuskeskuse heli-ja videotehnika ning WIFI paigaldus.

Taotleja: KURTNA SÜNDMUSKESKUS OÜ
Saku vald
Meede 3
Summa: 7 978.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti kogumaksumus 13 296 eurot. Toetuse abil soetati Kurtna Sündmuskeskuse seminariruumi heli- ja videotehnika ning ehitati välja wifi võrguühendus


Suurupi muuseum-külakeskus

Taotleja: SUURUPI SELTS
Harku vald
Meede 1
Summa: 82 916.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti kogumaksumus 110 599 eurot.

Projekti abil renoveeriti Suurupi Tuletorni kopleksi kuuluv tehnosüsteemide hoone muuseum külastuskeskuseks.

Projekti eesmärk: Avati muuseum-külastuskekuses nii kogukondlike sündmuste korraldamiseks kui ka tursmiteenuse arendamiseks. 


Taotlemise aasta: 2017

Saku PP metsa- ja maastikuvõimekusega kustutusauto Gaz 66 paagi, tulekustutustöö tarviku ja tööriistade ning töövahendite soetamine

Taotleja: SAKU PRIITAHTLIKUD PRITSIMEHED
Saku vald
Meede 1
Summa: 5 000.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 5000, määratud toetus 3000 eur.

Saku Priitahtlikud Pritsimehed MTÜ tegutseb Eesti Vabariigi seadustest lähtuvalt ning Päästeameti ja Häirekeskuse korralduse alusel. Saku Priitahtlikud Pritsimehed MTÜ-l lasub lepinguline kohustus tagada masinate valmisolek väljasõitudeks ning regulaarselt viia läbi ennetustegevusi tagamaks kodanike turvalisus. Sellest tulenevalt on projekti tegevused ja investeeringud  seotud tuleohutuse ja päästetegevuse eesmärkidega.

Projekti toel soetati klaasplastist mahuti tuletõrjeautole GAZ 66, Husqvarna 570BTS kustutustöödeks ja tehnika remondiks vajaminevad tööriistad ning töövahendid.


Suurupi- Kasevälja mänguväljak- spordiplats

Taotleja: MITTETULUNDUSÜHING KASEVÄLJA KÜLA SELTS
Harku vald
Meede 1
Summa: 88 880.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 88 880, määratud toetus 79 992 eur.

Projektiga raames loodi Suurupi külla atraktiivne vabaaja- ja sportimise ala, kus igas vanuses kogukonna elanik leiab aktiivset ja arendavat tegevust. Projekti väljundina rajati Harku valla suuruselt teise külla, Suurupisse, mänguväljak- spordiplats Miniarena, mis on kasutuses laste, noorte ja täiskasvanute poolt igapäevase aktiivse ajaveetmise kohana ning multifunktsionaalse palliplats, kus saab korraldada nii kohalikke kui ka ja külade-kantidevahelisi spordivõistlusi. Puhkeala leiab kasutust väikelaste, nende vanemate, noorte ja ka eakamate kogukonna liikmete poolt, 

https://kodusuurupi.eu


Tilgu Merepääste Seltsis iseseisva merepääste võimekuse loomine - päästealuste ja isikukaitsevahendite soetamine

Taotleja: TILGU MEREPÄÄSTE SELTS
Harku vald
Meede 1
Summa: 95 604.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik 95 604, määratud toetus 57 362 eur.

Tilgu Merepääste Selts soetamas projekti raames spetsiaalselt päästetöödeks kohandatud paadi, kaks päästejetti ning viis komplekti isikukaitsevahendeid. Päästealus on kohandatud spetsiaalselt päästetöödeks, millega on võimalik viia läbi otsingu- ja päästetöid, transportida kannatanuid, anda kannatanutele aluse pardal esmaabi ning pukseerida väikealuseid. Meeskonnaliikmetele isikukaitsevahendite soetamine on esmane abinõue, et tagada meeskonna ohutus ning merepäästevõimekus. Tulenevalt Harku valla ranniku iseärasustest on vajalik pääseda kiiresti nendesse kohtadesse, kuhu päästepaadiga ligi ei pääse. Päästejetid võimaldavad viia läbi otsingu- ja päästetöid karisel rannikul.

Fotod: https://www.facebook.com/tilgusar/


Valgustatud terviseraja ehitamine Vaela külas Kiili vallas

Taotleja: MTÜ VAELA KÜLASELTS
Kiili vald
Meede 1
Summa: 190 296.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlbulik maksumus 190 296, määratud toetus 171 266

Projekti eesmärk on luua piirkonna elanikele tervisespordi võimalusi, pakkuda eri vanusegruppidele võimalust liikumiseks turvalises ning inimsõbralikus keskkonnas, täiustada Vaela tegevuspiirkonna elukeskkonda nii visuaalses kui ka sisulises mõttes. Visuaalne külg avaldub avalikus kasutuses oleva metsa korrastamisega. Turvaline ja valgustatud tervisespordirada avaldab mõju elukvaliteedile.Terviserada on ligi 2 km pikkune, koosnedes väiksemast ja suuremast valgustatud ringist. Raja laius on piisav (3 m), et talvel suusatada. Raja ääres on istumiskohad, prügikastid ja viidad liikumissuuna ning läbitud vahemaa infoga. Rajakattena on kasutatud hakkepuitu. 

https://www.vaelakylaselts.ee/kulaseltsist/vaela-terviseraja-projekt/


Mikro- ja väikettevõtete poolt pakutavate toodete, teenuste kasvu kaasa aitamine läbi ettevõtluskoolituse

Taotleja: HMKOOLITUS OÜ
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 14 478.00 €
Taotlemise aasta:

Ettevõtluskoolitus Nelja Valla Kogu piirkonna mikroettevõtetele. Koolitusel osales kokku 24 ettevõtjat.

Toetuse summa 14 478 eurot

Kogumaksumus 24 130 eurot


Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused

Taotleja: MTÜ Nelja Valla Kogu
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 12 410.00 €
Taotlemise aasta:

Koordineeriva kohaliku tegevusgrupi nimi, tema esindaja nimi ja kontaktandmed

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK), büroojuht Kerli Lambing, kerli@vomentaga.ee

+372 50 50 444

 

Koostööprojekti partnerite nimed, nende esindajate nimed ja kontaktandmed

Nelja Valla Kogu (NVK), tegevjuht Annika Jõks, info@4kogu.ee, +372 518 7480

Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) tegevjuht Margit Pärtel, margit@leaderph.eu, +372 52 01 189

Ida-Harju Koostöökoda (IHKK) tegevjuht Tiina Sergo, tiina.sergo@idaharju.ee, +372 56 945 871

Koostööprojekti eesmärkide ja põhitegevuste kirjeldus, eeldatavad tulemused

Koostöödvaldkonnad:

  • kohalik toit;
  • turism (sh kohaturundus);
  • ettevõtlus ja elukeskkond.

Nimetatud valdkondade tegevuste mõju ületab tegevusgruppide piire ning ühine arendamine aitas projekti vältel kaasa kompetentside ja ettevõtlikkuse ühtlasemale arengule Harjumaal. Lisaks jagasid tegevusgrupid erinevaid valdkondlike kogemusi ja oskusteavet. Toimus 4 piirkondliku õppereisi 3 koolitust ning arenguseminar. Projketis osalesid tegevusgruppide tegemeeskonnad, juhatuse liikmed ja aktiivsed liikmed.

Projekti kogukulud 61 500 eurot

 

 

 


Soodapritsi puhastusteenuse osutamine

Taotleja: AIRSMILE OÜ
Harku vald
Meede 3
Summa: 24 300.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti kogumaksumus 40 500

Projektitoetuse abil soetati soodaprits, ning teenust osutatakse tööstus- ja toitlustusettevõtetele ventilatsioonisüsteemide puhastamiseks.


Vanamõisa vabaõhukeskuse parkla ja aia ehitus ning tegevuseks vajaliku inventari ost

Taotleja: Vanamõisa Küla MTÜ
Saue vald
Meede 1
Summa: 63 850.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 130 050 €, toetus 63 850 €

Projekti üldine eesmärk: Vanamõisa vabaõhukeskus täiendab viie aasta jooksul teenuste sisu ja valikut ning loob atraktiivse väliürituste keskuse piirkonnas, töökoha loomine piirkonda, teenuste müügist omatulu teenimise kasv.

Projekti toel rajati ala kahte külge ümarpuidust ristaed, 2 jalgväravat, 1 liugvärav, 2 tiibväravat, ehiti parkimisplats 39 autole, osteti Vabaõhukeskuse palksaali inventari Laudade ja toolide komplekt, heli- ja valgustehnika, diiselgeneraatori ja kaablite transpordi ja asetuskäru. Osteti köögisisustus kohvimasin ja külmik. Tegevuse korraldamiseks soetati sülearvuti ja tindiprinter.


Tabasalu Looduspargi hooldustehnika

Taotleja: MITTETULUNDUSÜHING TABASALU LOODUSPARK
Harku vald
Meede 1
Summa: 5 997.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti kogumaksumus 14 620 eurot. Projekti abil soetati ATV ning järelkäru, millega hooldatakse Tabasalu Loodusparki


Küla Villa puhkekeskuse elektri ja küttesüsteemi parendus

Taotleja: Küla Villa OÜ
Saku vald
Meede 3
Summa: 14 185.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 24 527 €, toetus 14 185 €

Projekti eesmärgiks on aidata ettevõttel areneda, tulla turule uute toodetega ja anda tööd kohalikule elanikule. Vooluvõimsuse suurenemisega on ettevõttel võimalik korraldada suuremaid kultuuriüritusi. Uus küttesüsteem annab stabiilse võimaluse koolituste ja majutusteenuse pakkumiseks ka külmemal ajal. 

Projekti toel rajati maakütte süsteem ja suurendati peakilbi võimsust.


Taotlemise aasta: 2016

Kompaktlaadur Avant 750 soetamine Vanamõisa karavanpargi hooldus -ja arendustöödeks

Taotleja: CARAVANPARK OÜ
Saue vald
Meede 3
Summa: 51 204.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 51 204, määratud toetus 15 421 eur.

Käesoleva projekti eesmärgiks on soetada kompaktlaadur Avant 750, mille abil toetada Vanamõisa karavanpargi jätkusuutlikkust ja arendada piirkonnas turismiteenuste mitmekesisust. Avant 750 koos lisadega Vanamõisa karavanpargi mitmesugusteks hooldus -, ehitus-ja korrastustöödeks. Kompaktlaadur Avant on multifunktsionaalne traktor, millega on võimalik väiksemas keskkonnas teostada väga paljusi töid.

Tänaseks päevaks on Caravanpark OÜ jõudnud oma arengus etappi, kus Vanamõisa karavanpark töötab täies mahus. Loodud on viis töökohta ning koostööd tehakse turismielu elavdamiseks ning kvaliteetsema teenuse pakkumiseks paljude kohalike ettevõtetega. Kaasatud on mitmed kohalikud teenusepakkujad, pakkumaks turistidele aktiivset ja kvaliteetseid vaba aja veetmise võimalusi piirkonnas. Tihedat koostööd tehakse piirinaabri Vanamõisa Vabaõhukeskusega. Vanamõisa karavanpark on saanud populaarseks nii välisturistidele, kui ka eestimaalastele. Kaugem projekti eesmärk: Karavanpargi kliendid elavdavad majandust kogu Harjumaal ja Eesti riigis tervikuna.


Kiili uue skatepargi rajamine

Taotleja: KIILI VARAHALDUSE SIHTASUTUS
Kiili vald
Meede 1
Summa: 29 125.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlbulik maksumus 29 125  € määratud toetus  26 213 €

Antud projekt on suunatud Kiili valla noorte vaba aja veetmise võimaluste
kaasajastamiseks ja parandamiseks. Projekti objektiks on Kiili valda uue kaasaegse
ja turvalise skatepargi rajamine. Kiili uue skatepargi rajamisega loodi uued
vaba aja veetmise võimalused kohalikele Kiili valla noortele. Antud projekti
raames valmis Kiili valla noortele uus kvaliteetne, kaasaegne ja turvaline
skatepark, mis loob eeldused noorte tervislikeks ja sportlikeks eluviisideks. 


Muraste rulapargi ehitus

Taotleja: MURASTE KÜLASELTS
Harku vald
Meede 1
Summa: 79 500.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik maksumus 79 500, määratud toetus 71 550

Projekt panustab  terve, sportliku, elurõõmsa, julge inimese kasvatamisele. Projekti väljundina loodi Eesti suurimasse külla,
Murastesse, uus ja kaasaegse sportimisvõimalus – Murastesse noorteväljak - rulapark. Rulapargi rajamisega loodi eeskätt noortele võimaluse tegeleda nende ühe meelisspordialaga ning tõsta rulluiskude, tõuke- ja trikiratastega sõitmise populaarsust.   Projekti toel ehitati skatepargialune asflatplats, püstitati skatepargi elementid, rajati haljastus. Muraste skatepark asub Muraste kooli vahetus läheduses ning on igapäevaselt aktiivsetelt kasutuses.


Tuula külakeskuse hoone ehitustööde IV etapp

Taotleja: MITTETULUNDUSÜHING TUULA TUTULUS
Saue vald
Meede 1
Summa: 128 168.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 128 168, määratud toetus 81 000 eur.

Projekti eesmärk on täiustada Tuula ja Pällu tegevuspiirkonna elukeskkonda nii visuaalses kui ka sisulises mõttes. Visuaalne külg avaldub Tuulas avalikus kasutuses oleva seltsimaja uute ruumide valmimisega.  Kauni arhailise arhitektuuriga renoveeritud hoone on väärtuseks ümbruskonnale, kuna külakeskuse hoone paikneb eluhoonete vahel küla südames ja on oma iseloomuliku välimusega aktsendiks küla välisilme kujunemisel.  

Sisulisest küljest aitab kogukonnakeskuse ruumide kasutusvõimaluse avardumine luua juurde uusi ja kvaliteetseid kogukondlikul tasandil pakutavaid teenuseid. Kui MTÜ Tuula tutulus on oma 10 tegevusaasta jooksul panustanud vabaõhuüritustele, siis projekti tulemusel valminud ruumides arendatakse ja pakutakse kogukonnale ka aastaringseid tubaseid tegevusi. 


Ääsmäe Külakeskusele heli-, valgus-, köögitehnika ning sisutusesemete soetamine.

Taotleja: Ääsmäe Külakogu MTÜ
Saue vald
Meede 1
Summa: 67 255.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 74 728 €, toetus 67 255 €

Projekti eesmärk: Piirkonna kohaliku arengu soodustamine ja elukeskkonna mitmekesistamine, kogukonna sotsiaalset kaasatuse suurendamine, vaba aja veetmise võimaluste laiendamine.

Projekti käigus soetati külakeskuse suur saali heli-, valgus-, esitlustehnika, virnastatavad, ladustavad ja riviühendusega toolid, lauad. Seminariruumi lauad, toolid, raamaturiiulid, kogukonnaköögi sisustus ja tehnika, päevakeskuse 3 kabineti kontorilauad, toolid, diivanid, tugitoolid, riiulid.


Lõokese tänavale rajatav multifunktsionaalne vaba aja veetmise keskus noortele

Taotleja: MITTETULUNDUSÜHING JÕGISOO VABAAJAKESKUS
Saue vald
Meede 1
Summa: 33 836.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 33 836, määratud toetus 30 452 eur.

Projekti eesmärgiks on inimsõbraliku ja turvalise elukeskkonna ning mitmekesise vaba aja sisustamise võimalused Jõgisoo külas. Projekti tulemusel paigaldatati  atraktsioonid Jõgisoo külaplatsile 7-18aastastele noortele vaba aja veetmiseks ja tervislikuks tegevuseks. Jõgisoo lastele on lustimiseks Mängulinnak "Tarvas" kuhu kuulub: 1 liumägi kõrgusega 1,5m, 1 katusega torn, köiest ronimisvõrk 1,8×1,2m, redel, liikuv sild, 2 katuseta platvormi, kaptenirool, trips-traps-trulli mäng, turvaline käsipuudega trepp, köiega kaldtee ja lettidega mängumaja platvormi all. Koolinoortele rajati eakohane ronila.


Hüüru mõisa renoveerimine külade (kogukonna) keskuseks

Taotleja: MTÜ Hüüru Külaselts
Saue vald
Meede 1
Summa: 191 750.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 527 999 €, toetus 191 750 €

Projekti eesmärk: Tagada piirkondliku kogukonnakeskuse (lisaks Hüüru külale ka Vatsla, Kiia ja Püha külade elanikud) kaasajastatud, kasvav populaarsus piirkonna elanike hulgas läbi erinevate huvitegevuste ning kultuurisündmuste korraldamise renoveeritud mõisahoones.

Projekti toel renoveeriti mõisa saal ning sellega külgnevad ruumid. Saalis ja kõrvalruumides vahetati aknad, renoveeriti põrandad ja laed, siseseinte pinnakatted, muudeti ruumipaigutust, soojustustati  ja ehitati uud vahelaed. Ehitati uued tuulekojad (nii jõepoolne kui ka peasissekäigu ees olev), paigaldati kütte- ja ventilatsiooniseadmed, renoveeriti elektrisüsteem, paigaldati turvasüsteem ja turvavalgustus


Robootika huviringid lasteaia, alg- ja keskastme kooli õpilastele

Taotleja: OÜ KOLLANE KARU
Kiili vald
Meede 3
Summa: 12 765.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 12 765, määratud projektitoetus 7 659 eur.

Investeeringu eesmärgiks on parendada ja kaasajastada OÜ Kollane karu robootika huviringi roboteid ja tahvelarvuteid. Projekti tulemusena on  OÜ-l Kollane karu võimekus pakkuda kvaliteetsemat ja kaasaegsemat robootikaõpet Kiili ja Saku vallas ning on kavas laieneda ka Saue ja Harku valda.
Uute robotitega jätkatakse tundide andmist Kiili koolis ja lasteaias ning Saku koolis ja lasteaias Terake. Samas alustatakse ka ettevalmistustega Jr Fll näitusel osalemiseks ning Laagri Robocity võistlusel osalemiseks. 


Niliske talu tootmise arendamine

Taotleja: OÜ WILAWANDER
Harku vald
Meede 3
Summa: 66 545.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 66 545, määratud toetus 30 228

Taotleja mikroettevõtte tegevuseks on värske toidu tootmine ja müük läbi lühikese tarneahela. Projekti eesmärgiks on anda  põllumajandustoodetele rohkem  lisandväärtust ja pakkuda suuremas mahus kohalikku toitu.

Niliske talu toomise arendamise projekt aitab kaasa talu suurenenud toodangu töötlemise efektiivsemaks muutmisele, samuti lihaveisekasvatusele ja aiandusele. Toetuse abil osteti marjakombain, murutraktor, puiduhakkur istikualuste ja -vahede multsimiseks. Rajati pirni ja kultuurpihlaka istandused.  Ühe osa toetuse eest hangiti lihatoodete töötlemise sisseseaded

Investeeringu tulemusena on lisandunud uued kohaliku/mahetoeidu tooted: mahlad, siirupid ja külmutatud marjad. Tooted on saadaval Talu Toidab müügialadelt Tallinna RIMI-des ja ja muudes mahe ning kohalikku toitu müüvates kauplustes.  Lihatooteid müüakse toitlustusasutustele. Lisandunud on 2 uut töökohta. 

http://nilisketalu.ee/tooted/


Taotlemise aasta: 2012

Õmblusmasinate, tikkimismasina ja triikraud-aurugeneraatori ostmine. Fototehnika ostmine

Taotleja: Mittetulundusühing Nukutuba
Kiili vald
Meede 1
Summa: 2 959.20 €
Taotlemise aasta:

Tänavakultuuri linnalaagri läbiviimine

Taotleja: Mittetulundusühing Pere Heaks
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 6 982.00 €
Taotlemise aasta:

Nelja Valla külade päeva ja talendivõistluse koos suure suvelõpupeoga läbiviimine

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 12 444.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti juhtimine. Inforeklaamtrükiga meenete valmistamine ja ostmine. Külade tänava värava ostmine ja paigaldamine. Kujundustööde teostamine. Nelja Valla külade päeva ja talendivõistluse koos suure suvelõpupeoga läbiviimine.


Tehnikaalase suurürituse läbiviimine

Taotleja: Mittetulundusühing Kiilimoto
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 4 639.00 €
Taotlemise aasta:

Skatepargi asfaltplatsi ehitamine

Taotleja: Tabasalu Selts
Harku vald
Meede 1
Summa: 45 216.58 €
Taotlemise aasta:

Skatepargi asfaltplatsi ehitamine. Skatepargi elementide ostmine ja paigaldamine.


Taotlemise aasta: 2011

Teemapargi detailplaneeringu koostamine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Keskkonnamõjude hindamine, teemapargi detailplaneeringu koostamine, teemapargi projekteerimine


Korrastustööd

Taotleja: Ääsmäe Külakogu
Saue vald
Meede 4
Summa: 6 175.00 €
Taotlemise aasta:

Hariliku tamme istikute ostmine. Aiavaaside ostmine. Küla nimesildi valmistamine, transport ja paigaldamine, Infotahvlite valmistamine. Pinkide ostmine. Turvatrakside ja turvaköite ostmine. Prügikastide ostmine. Aiatarvete ostmine. Kopatööde tegemine külatähise paigaldamisel.


Infoviitade rekonstrueerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Tabasalu Looduspark
Harku vald
Meede 4
Summa: 10 230.00 €
Taotlemise aasta:

Avamaa-Redise mänguväljaku võrkpüramiidi soetamine ja paigaldamine

Taotleja: Rahvaspordiklubi Kuuse
Saue vald
Meede 3
Summa: 12 645.00 €
Taotlemise aasta:

Laagrikeskus Talu peahoone ehitamine, ehitusjärelvalve teostamine

Taotleja: Sihtasutus Eelk Laagrikeskus Talu
Saku vald
Meede 1
Summa: 50 088.00 €
Taotlemise aasta:

Rehe küüni põranda remont, välikohviku vundamendi, siseseinte ja lava ehitamine

Taotleja: Sihtasutus Rehe Seltsimaja
Saku vald
Meede 1
Summa: 45 074.88 €
Taotlemise aasta:

Rehe seltsimaja katuse ja fassaadi uuendamine

Taotleja: Sihtasutus Rehe Seltsimaja
Saku vald
Meede 1
Summa: 45 619.00 €
Taotlemise aasta:

Peahoone ehitustööde teostamine

Taotleja: Sihtasutus Eelk Laagrikeskus Talu
Saku vald
Meede 1
Summa: 50 082.28 €
Taotlemise aasta:

Kiia küla mänguväljaku rajamine

Taotleja: Kiia Küla Noortekeskus
Saue vald
Meede 3
Summa: 31 055.00 €
Taotlemise aasta:

Jõekääru Skatepargi ehitamine

Taotleja: Rahvaspordiklubi Kuuse
Saue vald
Meede 3
Summa: 51 129.00 €
Taotlemise aasta:

Suurupi ülemise tuletorni renoveerimisprojekti koostamine

Taotleja: Suurupi Selts
Harku vald
Meede 4
Summa: 5 364.00 €
Taotlemise aasta:

Külade õppereisi sõprusomavalitsusse I etapi läbi viimine

Taotleja: Mittetulundusühing Metsanurme
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 8 630.00 €
Taotlemise aasta:

Nelja valla külade päeva projekt

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 12 468.00 €
Taotlemise aasta:

Vanamõisa käsitöölaada sümboolikaga T särkide ostmine. Multifunktsionaalsete puffide ostmine. Nelja Valla logode kujundamine. Nelja valla külade päeva projekti juhtimine. Nelja valla külade päeva ja talendivõistluse koos suure suvelõpupeoga läbiviimine.


Mänguväljaku ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Samm
Saku vald
Meede 3
Summa: 26 763.00 €
Taotlemise aasta:

Nabala palvemaja remonttööde teostamine

Taotleja: Eesti Evangeelne Vennastekogudus
Kiili vald
Meede 4
Summa: 39 430.00 €
Taotlemise aasta:

Laste Disainilaagri korraldamine

Taotleja: Vääna Külakoda
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 8 353.00 €
Taotlemise aasta:

Kunstivahendid. Laste Disainilaagri korraldamine. Projektijuhtimine.


Väliväljaku II etapi ehitustööde teostamine

Taotleja: Mittetulundusühing Kukrumäe Ratsatalu
Harku vald
Meede 3
Summa: 25 534.00 €
Taotlemise aasta:

Nelja valla simmani korraldamine

Taotleja: Muraste Külaselts
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 12 287.00 €
Taotlemise aasta:

Koolituse Piirkonna ettevõtjad valmistuvad koostööks läbiviimine

Taotleja: Kiili Ettevõtjate Liit
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 8 930.00 €
Taotlemise aasta:

Külakeskuse projekteerimine

Taotleja: Ääsmäe Külakogu
Saue vald
Meede 1
Summa: 33 684.00 €
Taotlemise aasta:

Geodeetilise alusplaani ja detailplaneerimgu koostamine


Noortelaagri läbiviimine

Taotleja: Harku Valla Lastekaitse Ühing
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 5 302.00 €
Taotlemise aasta:

Taotlemise aasta: 2010

Kiili endiste kolhoosikeskuse ruumide remontimine

Taotleja: Kiili Arengu Selts
Kiili vald
Meede 1
Summa: 22 776.00 €
Taotlemise aasta:

Juurdepääsuteede ja parkla projekteerimine

Taotleja: Tuula Spordi- Ja Matkaselts
Saue vald
Meede 3
Summa: 7 800.00 €
Taotlemise aasta:

Tuula spordi-ja puhkeala detailplaneerigu koostamine

Taotleja: Tuula Spordi- Ja Matkaselts
Saue vald
Meede 3
Summa: 8 028.00 €
Taotlemise aasta:

Mänguväljakute rekonstrueerimine

Taotleja: Kodasema Külaselts
Saue vald
Meede 3
Summa: 8 923.00 €
Taotlemise aasta:

Võrkpallivõrk koos antennide ja taskutega V711/SN ostmine. Liiva ostmine mänguväljakule. Karusselli ja varjualuse ostmine ja paigaldamine. Korvpallistatiivi ostmine ja paigaldamine. Lippaia materjali ja värava ostmine. Kiige, istmete, tunneliga ronila ostmine ja paigaldamine.


Rehe seltsimaja projekteerimine

Taotleja: Sihtasutus Rehe Seltsimaja
Saku vald
Meede 1
Summa: 11 251.00 €
Taotlemise aasta:

Kukrumäe ratsatalu ratsateraapia hoone projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Kukrumäe Ratsatalu
Harku vald
Meede 1
Summa: 18 602.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa uue peahoone renoveerimine II etapp

Taotleja: Mittetulundusühing Kumna Mõis
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 071.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa fassaadivalgustuse paigaldamine, Kumna mõisa uue peahoone renoveerimine II etapp, Kumna mõisa uue peahoone renoveerimine II etapp kivisillutise rajamine, omanikujärelvalve tegemine.


Vääna mõisa tall-tõllakuuri projekteerimine II etapp

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 21 471.00 €
Taotlemise aasta:

Vaela külaplatsi ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vaela Külakoda
Kiili vald
Meede 3
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa uue peahoone projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Kumna Mõis
Harku vald
Meede 4
Summa: 17 245.00 €
Taotlemise aasta:

Kiili mänguväljaku rajamine

Taotleja: Kiili Varahalduse Sihtasutus
Kiili vald
Meede 3
Summa: 22 944.00 €
Taotlemise aasta:

Hüüru mõisa universaalse spordiväljaku ja ühendusteede ehitamine

Taotleja: Hüüru Külaselts
Saue vald
Meede 4
Summa: 23 791.00 €
Taotlemise aasta:

Saue valda kohanimetähiste paigaldamine

Taotleja: Mittetulundusühing Maidla Külaselts
Saue vald
Meede 4
Summa: 4 586.00 €
Taotlemise aasta:

Välja 2 ja Saueaugu 13 projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Välja Selts
Saue vald
Meede 3
Summa: 5 674.00 €
Taotlemise aasta:

Kukrumäe Ratsatalu harjutusväljaku rajamine

Taotleja: Mittetulundusühing Kukrumäe Ratsatalu
Saue vald
Meede 4
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Vaba aja keskuse külatoa projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Kodukoht Kiisa
Saku vald
Meede 1
Summa: 13 437.00 €
Taotlemise aasta:

Vanamõisa laululava ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Saue vald
Meede 3
Summa: 23 008.00 €
Taotlemise aasta:

Vanamõisa laululava elektritööde tegemine, Vanamõisa laululava helitehnika soetamine, Vanamõisa laululava ehitamine, Vanamõisa laululava istepinkide soetamine.


Rannavolle- ja korvpalliplatsi, mänguväljaku ning kelgumäe rajamine

Taotleja: Sausti Küla Selts
Kiili vald
Meede 3
Summa: 14 212.00 €
Taotlemise aasta:

Rannavolle- ja korvpalliplatsi, mänguväljaku ning kelgumäe rajamine, palkidest laua koos varikatusega ehitamine, väli korvpallikonstruktsiooni ostmine


Hüüru Mõisa mänguväljaku rajamine

Taotleja: Hüüru Külaselts
Saue vald
Meede 3
Summa: 15 479.00 €
Taotlemise aasta:

PSM Humala positsioonide avamine, piirete ja trellide paigaldamine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Avamaa-Redise mänguväljaku siseteede ja korvpüalliväljaku rajamine

Taotleja: Rahvaspordiklubi Kuuse
Saue vald
Meede 3
Summa: 14 503.00 €
Taotlemise aasta:

Vaela Külakoja projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Vaela Külakoda
Kiili vald
Meede 1
Summa: 21 484.00 €
Taotlemise aasta:

Taotlemise aasta: 2009

Vääna Mõisa Tall-tõllakuuride projekteerimine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 1
Summa: 38 347.00 €
Taotlemise aasta:

Puhkeala juurdepääsutee tänavavalgustuse projekteerimine

Taotleja: Luige Küla Selts
Kiili vald
Meede 3
Summa: 17 715.00 €
Taotlemise aasta:

Luige aleviku mänguväljakute juurdepääsutee projekteerimine

Taotleja: Luige Küla Selts
Kiili vald
Meede 3
Summa: 11 217.00 €
Taotlemise aasta:

Luige aleviku mänguväljakute juurdepääsutee projekteerimine, Luige aleviku puhkeala juurdepääsutee välisvalgustuse projekteerimine.


Kiili pargiala detailplaneeringu koostamine

Taotleja: Kiili Varahalduse Sihtasutus
Kiili vald
Meede 1
Summa: 4 889.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa uue peahoone akende-ja välisuste valmistamine

Taotleja: Mittetulundusühing Kumna Mõis
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa uue peahoone akende-ja välisuste valmistamine, restaureerimine, transportimine ja paigaldamine, Kumna mõisa uuepeahoone akna- ja ustehingede valmistamine


Tuula küla kujundusprojekti koostamine

Taotleja: Mittetulundusühing Tuula Tutulus
Saue vald
Meede 1
Summa: 8 416.00 €
Taotlemise aasta:

Kukrumäe Ratsatalu parkimisplatsi ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Kukrumäe Ratsatalu
Harku vald
Meede 3
Summa: 19 250.00 €
Taotlemise aasta:

Alternatiivse transpordimudeli väljatöötamine

Taotleja: Mittetulundusühing Nõudereisid
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 15 818.00 €
Taotlemise aasta:

Lõppraporti vormistamine ja esitlus. Tulemuste analüüs ja vajaduste kaardistamine. Tasuvusanalüüs. Küsitluse läbiviimine 4 valla elanike seas.


Külakeskuse hoone ehitusprojekti koostamine

Taotleja: Tagadi Küla Selts
Saku vald
Meede 1
Summa: 9 449.00 €
Taotlemise aasta:

Geodeetilise alusplaani koostamine, külakeskuse hoone ehitusprojekti koostamine, maastikukujundusprojekti koostamine.


Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimine

Taotleja: Nabala Küla Mtü
Kiili vald
Meede 1
Summa: 26 946.00 €
Taotlemise aasta:

Detailplaneeringu koostamine


Vääna hoburtallide juurde parkla ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vääna Ratsakeskus
Harku vald
Meede 3
Summa: 22 799.00 €
Taotlemise aasta:

Teemapargi kontseptsiooni ja analüüsi tegemine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 9 681.00 €
Taotlemise aasta:

Teemapargi kontseptsiooni ja analüüsi tegemine. Kergliiklusteede kontseptsiooni kavandamine. Teksti -ja kaardiplanšettide valmistamine. Reklaammaterjali koostamine. Humala külas asuva roodukindluse koristamine.


Vanamõisa vabaõhukeskuse siseste juurdepääsuteede ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Saue vald
Meede 3
Summa: 22 812.00 €
Taotlemise aasta:

Vanamõisa vabaõhukeskuse siseste juurdepääsuteede ehitamine. Vanamõisa küla vabaõhukeskuse siseste juurdepääsuteede projekteerimine.


Vääna tall-tõllakuuri Kõlakoja ehitamine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 249.00 €
Taotlemise aasta:

Pargi pinnase tööde tegemine. heakorrastustööd

Taotleja: Ääsmäe Kultuuri Ja Spordi Sihtasutus
Saue vald
Meede 3
Summa: 14 332.00 €
Taotlemise aasta:

Pinnase tööde tegemine. Heakorrastustööd. Pargi elementide ostmine, transportimine  ja paigaldamine


Kurtna-Tagadi matkaraja maastikujundusprojekti koostamine

Taotleja: Tagadi Küla Selts
Saku vald
Meede 3
Summa: 3 726.00 €
Taotlemise aasta:

Kurtna-Tagadi matkaraja geo-aluse koostamine


Endise Kiili kolhoosikeskuse ruumide remontimine

Taotleja: Kiili Arengu Selts
Kiili vald
Meede 1
Summa: 19 301.00 €
Taotlemise aasta:

Kääri tee 51 puhkealale juurdepääsutee projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Rätsepa Infra
Kiili vald
Meede 3
Summa: 6 751.00 €
Taotlemise aasta:

Vabaõhulava ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Maidla Külaselts
Saue vald
Meede 4
Summa: 25 132.00 €
Taotlemise aasta:

Saue valla kolme küla puhkeplatsi ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Saue vald
Meede 3
Summa: 19 888.00 €
Taotlemise aasta: