Astu liikmeks

Tule, Nelja Valla Kogu liikmeks!
Liikmeskond on avalik.

Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda tegevuspiirkonnas tegutsev juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes vastab liikmele esitatavatele nõuetele, soovib arendada Nelja Valla Kogu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. 

Liige kohustub täitma põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

Liikmeteks võivad olla:

  • avaliku sektori esindajatest kohalikud omavalitsused
  • mittetulundussektori esindajatest mittetulundusühingud ja sihtasutused
  • ettevõtlussektori esindajatest äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad

Liikmemaks ettevõtetele on 100 eurot ja mittetulundusühingutele on 50 eurot aastas, mis tasutakse Nelja Valla Kogu poolt esitatud arve alusel.

Liikmeks astumiseks tuleb laadida alla ja täita avaldus ja edasta see e-posti aadressil info@4kogu.ee.
Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtmise ühe kuu jooksul.