Revisjonikomisjon

  • Kaire Raiend - MTÜ Hüüru Külaselts
  • Argo Aruvald - Nokitsejad MTÜ
  • Sten Luik- EELK Laagrikeskus Talu

Alus: Nelja Valla Kogu üldkoosoleku otsus 20. jaanuar 2023