Tegevmeeskond

JUHATUSE ESIMEES Aule Kikas

Tegevusgrupis on minu rolliks organisatsiooni esindamine ja maaelu edendamisel kaasarääkimine. Nt olen LEADER Liidu liikmesesindaja, Eesti Külaliikumine Kodukant liige. Nelj aValla Kogus Juhin 12 liikmelist juhatust ja suhtlen maaelu arengu teemadel 42 ühingu liikmega. Olen kirglik külaelu eestvedaja, tugija ja toimetaja. Vabaühenduse hingeelu ja toimetulekuvõimalused, nii projektivahendite, kui ka omatulu teenimise näol on teemad, kus oskan anda nõu ja pakkuda tuge. Pikaajalise külaliikumise liikmelisus ja aktiivgrupis osalemine on andnud teadmise, kuidas uuete külade rahvast liita ja iidsete külade elanikke tegutsemislust taas lõkkele puhuda. Minu jaoks pole kauge ka ettevõtlusteema, seega minu poole võib pöörduda nii LEADER meetme kui ka külaelu edendamise teemadel. 

KONTAKTID: Telefon: 5253128 e-post: aule@4kogu.ee

TEGEVJUHT Annika Jõks. 

Minu ülesanded on seotud põhiliselt tegevusgrupi haldamisega, strateegia rakenduskavade koostamise ja elluviimise ning seirega. Lisaks katsun panustada Leader Liidu tegevusse erinevates töörühmades osaledes. Oman nii ettevõtlus- kui andragoogi haridust ning pikaajalise LEADER ja alustava ettevõtluskonsultandi kogemuse ja täiskasvanute koolitusspetsialistina oskan pakkuda nõuandeid ettevõtlusprojektide koostamisel ja elluviimisel. Minu tööalaseks kireks on elusstiiliettevõtjad, inimesed, kes oma oskused, hobi ja armastuse soovivad äriliselt realiseerida. Seetõttu arvan, et ei oma tähtsust organisatsiooni vorm, vaid sisu. Ka vabaühenduses on võimalik pakkuda teenuseid/tooteid võrdväärselt äriühinguga. St, konkureerida teatud turusegmendis, luues eelkõige endale "mitteümbrikupalgaline" töökoht ja tubli tegevuse tulemusel palgata lisaks töötajaid. Ka hooajaline töökoht on minu arvates väärt töökoht. 

KONTAKTID: Telefon: 518 7480 (mob); 6150369 (kontoris)  e-post: annika@4kogu.ee