NVK strateegia meetmed

01.03.2016 kiitis Maaelumisnisteerium heaks MTÜ Nelja Valla Kogu strateegia. Strateegia eesmärgid on:

  1. Inimsõbralik ja turvaline elukeskkond ning mitmekesised vaba aja sisustamise võimalused, selleks vajalik taristu on läbimõeldult välja arendatud.
  2. Kogukonnad on tugevad, toimekad ja ühtehoidvad.
  3. Kasvanud on nii kohalike töökohtade kui ka teenuste hulk.
  4. Suurenenud on turistidele suunatud teenuste ja toodete arv ning toimib tõhus turismialane koostöö. 

Strateegia strateegiliste eesmärkide täitmiseks rakendatakse nelja meedet 

Taotlemise tingimused on kirjas meetmelehel. Meetmelehe avamiseks klikka meetme nimetusele allolevas loetelus.

Meede 1 Kogukondade investeeringute toetamine avatud 2016-2020

Meetme eelarve osas on PRIA toetusotsused määranud 2016 ja 2017 voorude põhjal.

Meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine avatud 2016-2018

Meetme eelarve osas on PRIA toetusotsused määratud 2017 ja 2018 voorude põhjal

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine  2016-2019

toetatakse:

  • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
  • Mikrotootmise arendamist.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine 2016-2019

toetatakse:

  • Turismiteenuste arendamist;
  • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
  • Turundustegevusi.

Strateegia rakenduskava 2020

Strateegia rakenduskava 2019

Strateegia rakenduskava 2018

Strateegia rakenduskava 2017

Strateegia rakenduskava 2016